GIAO BAN TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG THÁNG 8


Lúc 01:47 ngày 06-08-2019

Sáng ngày 06/8/2019 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành đã tổ chức giao ban công tác tiêm chủng mở rộng tháng 8, đến dự có Lãnh đạo Trung tâm, cán bộ chuyên trách tiêm chủng mở rộng huyện và 12 xã thị trấn

    Trung tâm Y tế đã triển khai Quyết định 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 về “Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em” cho các đơn vị, triển khai tiêm chủng mở rộng từ vòng tiêm tháng 8.
Đến cuối tháng 7, cơ bản đạt tiến độ tiêm chủng năm 2019. Giao ban cũng phân tích các hạn chế trong hoạt động tiêm chủng mở rộng tháng 7 và đưa ra các biện pháp khắc phục để đạt tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cuối năm 2019.
Ảnh giao ban tiêm chủng mở rộng tháng 8

Thông qua BGĐ Người viết
(Đã Ký)
 
ThS. Nguyễn Bá Tòng
 
 
Nguyễn Thị Diễm Thi
 


Người đăng: Administrator
Tin cùng chuyên mục

Văn bản  

Thực hiện Kế hoạch số 1638/KH-BYT ngày 15/10/2020 của Bộ Y tế về tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020 (Sau đây...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

NGHỊ ĐỊNH KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN

LUẬT DƯỢC

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ

Triển khai công tác pháp chế năm 2020 trong ngành Y tế

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII. VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM...

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com