HIỆU QUẢ MANG LẠI TỪ VIỆC THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TTYT CHÂU THÀNH


Lúc 11:26 ngày 08-05-2020

Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Trong thời gian qua với việc triển khai và thực hiện tốt công tác CCHC tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành đã góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn huyện.

              Cải cách hành chính tại đơn vị tập trung vào 06 nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Qua việc triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác CCHC cụ thể, kịp thời đã giúp cho đơn vị hoạt động khoa học và hiệu quả, tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, viên chức, người dân về vị trí, tầm quan trọng của CCHC; công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng quy định; việc giải quyết thủ tục hành chính dần dần đi vào nề nếp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính tại đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác CCHC tại Trung tâm còn một số hạn chế nhất định như: một số cán bộ lãnh đạo đơn vị trực thuộc chưa thật sự quan tâm đến công tác CCHC tại đơn vị mình, thiếu sự kiểm tra, đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện. Công tác niêm yết các thủ tục CCHC có liên quan tuy có thực hiện nhưng chưa đầy đủ, chưa kịp thời…
             
Cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Do đó, để hoàn thành tốt công tác CCHC trong thời gian tới góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra đơn vị sẽ vận dụng linh hoạt công tác CCHC vào các công tác chuyên môn, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành. Các cán bộ lãnh đạo trực thuộc đơn vị tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, giám sát cấp dưới trong việc thực thi nhiệm vụ góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh và hiệu quả./.


PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI: NGUYỄN NGỌC THẮM

Người đăng: Administrator
Tin cùng chuyên mục

Văn bản  

Thực hiện Kế hoạch số 1638/KH-BYT ngày 15/10/2020 của Bộ Y tế về tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020 (Sau đây...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

NGHỊ ĐỊNH KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN

LUẬT DƯỢC

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ

Triển khai công tác pháp chế năm 2020 trong ngành Y tế

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII. VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM...

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com