KÝ CAM KẾT CẢI CÁCH HÀNH CHÁNH


Lúc 09:44 ngày 17-06-2019

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở Y tế, chiều ngày 19/02 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành triển khai ký cam kết “ Thực hiện công tác cải cách hành chính và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2019”.

Thành phần tham dự gồm Ban giám đốc và trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm. Bản cam kết tập trung vào những chỉ tiêu cần thực hiện trong năm 2019 cụ thể như nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, đảm bảo mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đạt từ 85% trở lên, đơn vị xây dựng hộp thư góp ý và công khai số điện thoại đường dây nóng. Thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành y tế giai đoạn 2016 – 2021…
Sau buổi ký cam kết tại Trung tâm các đơn vị trực thuộc sẽ thực hiện ký cam kết với các nhân viên tại đơn vị mình. Ngoài ra, Ban giám đốc Trung tâm sẽ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện những đăng ký, cam kết gắn với phong trào thi đua, khen thưởng và đánh giá năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu.


Theo nội dung cam kết trước ngày 10/12 hàng năm, các đơn vị trực thuộc phải báo cáo về Trung tâm kết quả thực hiện các chỉ tiêu đã cam kết.
Việc đăng ký Thực hiện công tác cải cách hành chính và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ  phục vụ của cán bộ y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân góp phần phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Kết quả thực hiện những nội dung trong Bản Cam kết là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu đơn vị và là căn cứ để xem xét công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Sở Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh. Nếu trong hai năm liên tiếp, các đơn vị không đạt được các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã cam kết thì sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định./.
Thông qua Ban Giám đốc                                                                 Người viết
(Đã ký)
BSCKII. Nguyễn Thành Sơn                                                 Nguyễn Thị Hồng Thắm


Người đăng: Administrator
Tin cùng chuyên mục

Văn bản  

Thực hiện Kế hoạch số 1638/KH-BYT ngày 15/10/2020 của Bộ Y tế về tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020 (Sau đây...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

NGHỊ ĐỊNH KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN

LUẬT DƯỢC

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ

Triển khai công tác pháp chế năm 2020 trong ngành Y tế

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII. VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM...

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com