Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tổ chức tập huấn đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và triển khai kế hoạch “Tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng” năm 2020


Lúc 12:50 ngày 25-07-2020

Ngày 16/7/2020 Trung tâm Y tế và Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tập huấn công tác đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thực hiện quy tắc ứng xử theo thông tư 07/BYT và triển khai kế hoạch “Tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng cho 100 viên chức lãnh đạo, phòng, khoa, trạm, tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc và viên chức phụ trách công tác truyền thông tại các đơn vị.

   
ThS. Nguyễn Bá Tòng – Phó Giám đốc TTYT, Chủ tịch CĐCS tập huấn công tác đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh
      Tập huấn ghi nhận các tồn tại trong thực hiện quy tắc ứng xử trong thời gian qua và thảo luận các nguyên nhân tồn tại, đồng thời nghe triển khai tăng cường các nội dung liên quan. Tập huấn dành nhiều thời gian thảo luận “Tạo dựng hình ảnh 

Người đăng: Administrator
Tin cùng chuyên mục

Văn bản  

Thực hiện Kế hoạch số 1638/KH-BYT ngày 15/10/2020 của Bộ Y tế về tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020 (Sau đây...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

NGHỊ ĐỊNH KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN

LUẬT DƯỢC

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ

Triển khai công tác pháp chế năm 2020 trong ngành Y tế

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII. VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM...

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com