Chiều ngày 15/3/2023, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị giao ban công tác y tế tháng 3 năm 2023 và ký cam kết thực hiện cải cách...

Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Trong thời gian qua với việc triển...

Nhằm kịp thời phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; sửa...
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com