Hoạt động bệnh viện  

Ngày Dân số Thế giới 11/7/2022:

BÀI TUYÊN TRUYỀN NHỮNG ĐIỀU PHỤ HUYNH CẦN LƯU Ý KHI TIÊM NGỪA VĂC XIN COVID-19 CHO TRẺ TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI

TỔ CHỨC HỘI THI KIỂM TRA TAY NGHỀ CHO ĐIỀU DƯỠNG, Y SỸ, HỘ SINH, KỸ THẬT VIÊN

Tuyển Dụng  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Phổ biến pháp luật  

THÔNG TƯ 2/2022/TT-VPCP

Quyết định 861/QĐ-TTg

KẾT LUẬN 05 CỦA BAN BÍ THƯ

Cải cách hành chinh  

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị giao ban công tác y tế tháng 3/2023 và Ký cam kết hành động năm 2023.

TTYT CHÂU THÀNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ

HIỆU QUẢ MANG LẠI TỪ VIỆC THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TTYT CHÂU THÀNH

Cảnh giác dược  

CẢNH GIÁC DƯỢC

CẢNH GIÁC DƯỢC

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com