Tăng cường chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

Kế hoạch thực hiện công tác dân số trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2022

V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

Tập huấn công tác bình đẳng giới năm 2022

Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm huyện Châu Thành đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

V/v triển khai Hướng dẫn số 04/HD-SNN về triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh

Kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá năm 2022

Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
Trang 1 / 11
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com