Khai giảng các khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp y tế

Sản xuất vụ Thu Đông 2022 huyện Châu Thành

Về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác trẻ em năm 2022

Kế hoạch hoạt động Truyền thông giáo dục sức khỏe huyện Châu Thành năm 2022

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 509/QĐ-UBND-HC ngày 18/5/2022 của UBND Tỉnh

V/v triển khai Quyết định số 1631/QĐ-UBND-HC ngày 28/10/2021 của UBND Tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Khoá XI về chuyển đổi số trên địa bàn Huyện

Triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm...

Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh” năm 2022

Triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022
Trang 1 / 5
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com