Các thuốc chống viêm không steroid (NSAID): Thời gian sử dụng tối đa

Thận trọng về nguy cơ tổn thương thận cấp do thuốc ở người cao tuổi

Nguy cơ rối loạn sử dụng opioid ở trẻ em và trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi) và sản phẩm kê đơn trị ho và cảm cúm chứa opioid

BẢN TIN THÔNG TIN THUỐC SỐ 2 -2020

A.T Nitroglycerin inj BFS-FAMOTIDIN Espumisan L A.T Ambroxol BROMETIC 2mg/10ml

MOVEPAIN HIDRASEC 10mg Infants HIDRASEC 30mg CHILDREN

BICEFZIDIM 1g VÀ XYLOBALAN nasal drop 0,05%

Khoa Dược - VTYT xin thông báo thông tin thuốc mới như sau

Khoa Dược xin thông tin về cách pha các thuốc tiêm / tiêm truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành như sau:

Căn cứ thông tin nhận được từ văn phòng đại diện Ipsen tại Việt Nam. Khoa Dược xin thông báo thay đổi thông tin kê đơn của Smeta như sau
Trang 1 / 5

Văn bản  

Thực hiện Kế hoạch số 1638/KH-BYT ngày 15/10/2020 của Bộ Y tế về tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020 (Sau đây...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

NGHỊ ĐỊNH KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN

LUẬT DƯỢC

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ

Triển khai công tác pháp chế năm 2020 trong ngành Y tế

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII. VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM...

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com