Tuyển dụng viên chức ngành Y tế Đồng Tháp năm 2023

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành y tế Đồng Tháp năm 2023 theo kế hoạch số 28/TB-SYT ngày 17 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp theo kế hoạch số 16/KH-SYT ngày 13 tháng 02 năm 2023 năm 2023

V/v tuyển dụng nhân viên vận hành hệ thống xử lý rác thải và nhân viên điện, nước
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com