Cơ quan Quản lý dược phẩm Anh (MHRA): Pregabalin - gabapentin và nguy cơ lạm dụng và lệ thuộc thuốc


Lúc 03:07 ngày 31-05-2022

Cơ quan Quản lý dược phẩm Anh (MHRA): Pregabalin - gabapentin và nguy cơ lạm dụng và lệ thuộc thuốc


Người đăng: Administrator
Tin cùng chuyên mục
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com