CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ


Lúc 08:03 ngày 14-04-2022

.

a)  Chức năng
-  Khoa An toàn thực phẩm là khoa hệ dự phòng, chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc Trung tâm trong việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát, lập chương trình, kế hoạch công tác trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về vệ sinh an toàn thực phẩm. Phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cho cộng đồng.
Tổ chức và thực hiện công tác dinh dưỡng tiết chế trong Trung tâm. Phối hợp với các khoa, phòng đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho tất cả bệnh nhân đến điều trị và can thiệp dinh dưỡng đối với bệnh nhân suy dinh dưỡng. Thường xuyên giám sát, đảm bảo an toàn thực phẩm trước và sau khi chế biến tránh ngộ độc thực phẩm xảy ra ở Trung tâm.
b)  Nhiệm vụ
-    Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cộng đồng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.
-    Giám sát việc thực hiện các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
-    Thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn; điều tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định.
-    Phối hợp thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”.
-    Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.
-    Thực hiện công tác xử lý ngộ độc thực phẩm và báo cáo đúng quy định.
-  Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về hoạt động dinh dưỡng trong Trung tâm;
-  Xây dựng, triển khai quy trình kỹ thuật chuyên môn về dinh dưỡng lâm sàng;
-  Tổ chức thực hiện các hoạt động khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh;
-  Tổ chức xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh điều trị nội trú tại Trung tâm;
-  Phối hợp với các khoa lâm sàng chỉ định chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh bị suy dinh dưỡng nặng, người bệnh được phân cấp chăm sóc;
-  Quản lý thực phẩm, chế biến, cung cấp chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh tại giường bệnh. Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại Trung tâm;
-  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về hoạt động dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng và tại Trung tâm;
-    Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng, tham dự các hội nghị, Nghị quyết.
Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

Người đăng: Administrator
Tin cùng chuyên mục
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com