HIỆU QUẢ MANG LẠI TỪ VIỆC THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TTYT CHÂU THÀNH


Lúc 11:35 ngày 14-07-2021

Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Trong thời gian qua với việc triển khai và thực hiện tốt công tác CCHC tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành đã góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn huyện

     
    Cải cách hành chính tại đơn vị tập trung vào 06 nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Qua việc triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác CCHC cụ thể, kịp thời đã giúp cho đơn vị hoạt động khoa học và hiệu quả, tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, viên chức, người dân về vị trí, tầm quan trọng của CCHC; công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng quy định; việc giải quyết thủ tục hành chính dần dần đi vào nề nếp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính tại đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác CCHC tại Trung tâm còn một số hạn chế nhất định như: một số cán bộ lãnh đạo đơn vị trực thuộc chưa thật sự quan tâm đến công tác CCHC tại đơn vị mình, thiếu sự kiểm tra, đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện. Công tác niêm yết các thủ tục CCHC có liên quan tuy có thực hiện nhưng chưa đầy đủ, chưa kịp thời…
     CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Do đó, để hoàn thành tốt công tác CCHC trong thời gian tới góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra đơn vị sẽ vận dụng linh hoạt công tác CCHC vào các công tác chuyên môn, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành. Các cán bộ lãnh đạo trực thuộc đơn vị tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, giám sát cấp dưới trong việc thực thi nhiệm vụ góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh và hiệu quả./.Người đăng: Administrator
Tin cùng chuyên mục
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com