Quyết định 861/QĐ-TTg


Lúc 03:22 ngày 26-07-2022

Phê duyệt Đề án" Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"
Files download

Người đăng: Administrator
Tin cùng chuyên mục
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com