SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019


Lúc 09:46 ngày 07-08-2019

Chiều ngày 06/8/2019 Trung tâm Y tế Châu Thành tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Truyền thông 6 tháng đầu năm, triển khai phướng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự sơ kết có PGĐ phụ trách và 30 cán bộ truyền thông là truyền thông viên ở các Phòng, Khoa và 12 Trạm y tế xã, thị trấn

Ảnh: Sơ kết truyền thông
         Hội nghị thống nhất cao kết quả đạt được và thảo luận các tồn tại để có hướng khắc phục trong 6 tháng cuối năm. Phấn đấu cuối năm 2019, 100% các tổ truyền thông đạt tiêu chí 10 về truyền thông giáo dục sức khỏe giai đoạn đến 2020.
         Hội nghị cũng triển khai Hội thi truyền thông phòng, chống dịch, bệnh gồm 5 đội, là cán bộ phụ trách truyền thông ở các Khoa chuyên môn và Trạm y tế xã, thị trấn vào cuối tháng 8/2019.
Phát biểu kết luận Hội nghị , ThS. Nguyễn Bá Tòng – PGĐ Trung tâm Y tế đề nghị 6 tháng cuối năm 2019, hoạt động truyền thông cần tập trung phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực y tế, tăng cường cung cấp thông tin hoạt động đơn vị, gương người tốt việc tốt trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế, CDC và Trung tâm Y tế. Nâng cao năng lực hệ thống truyền thông, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao cho nhân dân trong tình hình mới.
 

Thông qua BGĐ Người viết
 (đã ký)
 

ThS. Nguyễn Bá Tòng
 
 
 
Nguyễn Thị Diễm Thi
 
 


Người đăng: Administrator
Tin cùng chuyên mục

Văn bản  

Thực hiện Kế hoạch số 1638/KH-BYT ngày 15/10/2020 của Bộ Y tế về tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020 (Sau đây...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

NGHỊ ĐỊNH KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN

LUẬT DƯỢC

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ

Triển khai công tác pháp chế năm 2020 trong ngành Y tế

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII. VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM...

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com