TTYT CHÂU THÀNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ


Lúc 11:26 ngày 14-07-2021

Nhằm kịp thời phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ để đẩy mạnh cải cách hành chính đạt mục tiêu đề ra. Trung tâm y tế huyện Châu Thành vừa triển khai kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chánh năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Trung tâm

   

      Theo kế hoạch công tác kiểm tra sẽ tập trung vào các nội dung sau: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của đơn vị; công tác tuyên truyền cải cách hành chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm tra việc rà soát, ban hành văn bản; công tác văn thư, lưu trữ; công tác tổ chức cán bộ; việc phân cấp tại đơn vị. Kiểm tra việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính; việc tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo. Kiểm tra việc thực hiện chế độ, các vấn đề tài chính tại các đơn vị trực thuộc.
    Theo đó việc kiểm tra sẽ chia làm nhiều đợt và thông báo thời gian cụ thể với các đơn vị trực thuộc./.
Châu Thành, ngày 14 tháng 4 năm 2020
 
Thông qua Ban Giám đốc                                             Người viết
       
                                                          
(Đã duyệt)
 
             ThS. Nguyễn Bá Tòng                                            Nguyễn Ngọc Thắm

Người đăng: Administrator
Tin cùng chuyên mục
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com