V/v tuyên truyền phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số


Lúc 03:31 ngày 26-09-2023

Căn cứ Công văn số 3933/SYT-VP, ngày 22/9/2023 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc tuyên truyền phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số
Link Khung hình 1: https://khunghinh.net/p/1a2b1fbe02b3400a
Link khung hinh 2: https://khunghinh.net/p/f3c22d518000abc0Người đăng: Administrator
Tin cùng chuyên mục
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com