Cải cách hành chinh  

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tổ chức... 20-03-2023       16:03
HIỆU QUẢ MANG LẠI TỪ VIỆC THỰC HIỆN CẢI... 14-07-2021      11:35
TTYT CHÂU THÀNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN... 14-07-2021       11:26
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com