Cảnh giác dược  

CẢNH GIÁC DƯỢC 31-05-2022       15:07
CẢNH GIÁC DƯỢC 31-05-2022      15:04
CẢNH GIÁC DƯỢC 31-05-2022       15:00
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com