Công đoàn  

TRUNG TÂM Y TẾ CHÂU THÀNH TỔ CHỨC HỘI... 27-10-2021       15:45
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU... 13-07-2021      15:22
Trung tâm Y tế tổng kết hoạt động Công... 13-07-2021       15:04
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com