Công tác xã hội  

Hoàn thành dứt điểm công trình vệ sinh... 25-03-2024       19:25
HƯỞNG ỨNG NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM... 25-03-2024      19:21
Châu thành tổ chức lễ công nhận “cộng... 14-07-2021       9:12
Châu Thành tổ chức Hội nghị sơ kết... 14-07-2021      8:46
HOẠT ĐỘNG KHÁM VÀ MỔ MẮT MIỄN PHÍ TẠI... 14-07-2021       8:40
Châu Thành tổ chức Lễ phát động chiến... 14-07-2021      8:36
Châu Thành tập huấn kỹ năng truyền... 13-07-2021       15:27
Châu Thành triển khai tập huấn kỹ năng... 13-07-2021      15:09
Châu Thành triển khai chương trình hỗ... 20-06-2021       12:50
Châu Thành hoàn thành Chiến dịch chăm... 20-06-2021      11:13
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com