UBND HUYỆN CHÂU THÀNH THĂM VÀ CHÚC MỪNG... 14-07-2021       9:40
Công đoàn cơ sở chúc tế các tổ công... 14-07-2021      9:36
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com