Hoạt động trung tâm  

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ... 31-08-2020       10:49
THỰC TRẠNG TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH TẠI... 31-08-2020      10:47
Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tổ chức... 25-07-2020       12:50
MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA TRUYỀN THÔNG LỒNG... 22-07-2020      14:03
Ý NGHĨA, CỘI NGUỒN, THÔNG ĐIỆP NGÀY DÂN... 08-07-2020       15:04
MỖI CẶP VỢ CHỒNG SINH ĐỦ 2 CON 21-06-2020      16:30
TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG PHÒNG... 16-06-2020       14:45
BẢN TIN THÔNG TIN THUỐC SỐ 1 NĂM 2020 03-06-2020      10:16
TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC KHÁM SỨC KHỎE... 18-05-2020       14:43
HƯỞNG ỨNG NGÀY THALASSEMIA THẾ GIỚI... 08-05-2020      11:23

Văn bản  

Thực hiện Kế hoạch số 1638/KH-BYT ngày 15/10/2020 của Bộ Y tế về tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020 (Sau đây...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

NGHỊ ĐỊNH KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN

LUẬT DƯỢC

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ

Triển khai công tác pháp chế năm 2020 trong ngành Y tế

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII. VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM...

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com