Khoa xét nghiệm - CĐHA  

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 14-04-2022      7:58
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 14-04-2022      7:58

Khoa Y học cổ truyền  

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 14-04-2022      7:58
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 14-04-2022      7:58

Khoa Nhi  

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 14-04-2022      7:57
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 14-04-2022      7:57

Khoa Ngoại  

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 14-04-2022      7:55
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 14-04-2022      7:54

Khoa Nội - Nhiễm  

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 14-04-2022      7:56
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 14-04-2022      7:56

Khoa Khám bệnh  

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 14-04-2022      7:54
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 14-04-2022      7:53

Khoa hồi sức cấp cứu  

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 14-04-2022      7:52
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 16-03-2022      15:28

Phòng dân số - TT - GDSK  

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 08-06-2022      10:46
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 14-04-2022      8:02

Phòng điều dưỡng  

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 16-03-2022      15:32
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 16-03-2022      15:22

Phòng tài chính kế toán  

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 16-03-2022      15:17
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 16-03-2022      15:14

Phòng tổ chức hành chính  

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 16-03-2022      14:11
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 16-03-2022      14:10
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com