Phổ biến pháp luật  

LUẬT KHÁM BỆNH 14-07-2021       14:04
Triển khai công tác pháp chế năm 2020... 14-07-2021      12:15
NGHỊ QUYẾT Số: 69/NQ-CP 14-07-2021       12:12
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com