Phổ biến pháp luật  

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY... 07-06-2022       15:42
Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh... 27-10-2021      15:20
Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn... 27-10-2021       15:19
Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại,... 27-10-2021      15:18
Quy định quy trình tiếp công dân 27-10-2021       15:17
Quy định chi tiết danh mục và thời hạn... 27-10-2021      15:15
BAN HÀNH DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG... 08-08-2021       9:16
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH... 08-08-2021      9:14
QUY ĐỊNH VỀ MẪU THẺ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC... 08-08-2021       9:10
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘI SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ... 08-08-2021      9:02
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com