THÔNG BÁO 13-06-2024       8:08
YÊU CẦU BÁO GIÁ 13-05-2024      7:22

Tuyển Dụng  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 08-06-2023      8:57
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 20-02-2023      16:08
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 16-02-2023      7:59
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 08-06-2022      11:17
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com