PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIRUT CORONA 20-06-2021       10:56
Giao ban công tác dân số tháng 4 và sơ... 20-06-2021      10:55

Lịch công tác tuần  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 21-06-2021      9:32
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 21-06-2021      9:32
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 21-06-2021      9:31
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 21-06-2021      9:30
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 21-06-2021      9:30
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 21-06-2021      9:29
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com