TRUNG TÂM Y TẾ CHÂU THÀNH TỔ CHỨC HỘI... 14-02-2022       14:43
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIRUT CORONA 20-06-2021      10:56

Văn bản chỉ đạo điều hành  

1361/SY-TTYT 21-06-2022      10:15
1360/SY-TTYT 21-06-2022      10:14
1355/TTYT-KHNV 21-06-2022      10:12
1365/KH-TTYT 21-06-2022      10:11
1339/SY-TTYT 21-06-2022      10:09
1340/SY-TTYT 21-06-2022      10:08

Văn bản pháp luật  

Nghị quyết 36-NQ-TW 21-06-2021      15:03
Luật an ninh mạng 21-06-2021      15:00
KẾ HOẠCH 21-06-2021      14:52
Nghị quyết 69/2018/QH14 21-06-2021      14:45
Nghị quyết 01/NQ-CP 21-06-2021      11:19

Lịch công tác tuần  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 30-06-2022      8:39
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 21-06-2021      9:32
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 21-06-2021      9:32
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 21-06-2021      9:31
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 21-06-2021      9:30
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 21-06-2021      9:30
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com