Tăng cường phổ cập thông tin và tiếp... 23-05-2024       8:36
Tập huấn nâng cao kỹ năng triển khai... 22-05-2024      19:41

Văn bản pháp luật  

LUẬT TỐ CÁO 26-07-2022      9:38
LUẬT KHIẾU NẠI 26-07-2022      9:32
Nghị quyết 36-NQ-TW 21-06-2021      15:03
Luật an ninh mạng 21-06-2021      15:00
KẾ HOẠCH 21-06-2021      14:52
Nghị quyết 69/2018/QH14 21-06-2021      14:45

Lịch công tác tuần  

LỊCH CỒNG TÁC TUẦN 23 03-06-2024      14:36
LỊCH CỒNG TÁC TUẦN 22 28-05-2024      19:23
LỊCH CỒNG TÁC TUẦN 21 22-05-2024      19:45
LỊCH CỒNG TÁC TUẦN 20 13-05-2024      7:26
LỊCH CỒNG TÁC TUẦN 19 06-05-2024      14:09
LỊCH CỒNG TÁC TUẦN 18 06-05-2024      14:08

Phổ biến pháp luật  

THÔNG TƯ 2/2022/TT-VPCP 10-11-2022      11:04
Quyết định 861/QĐ-TTg 26-07-2022      15:22
KẾT LUẬN 05 CỦA BAN BÍ THƯ 26-07-2022      15:09
CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 26-07-2022      15:02
CHỈ THỊ Số: 10/CT-TTg 26-07-2022      11:21
CHỈ THỊ 12/CT-TTg 26-07-2022      11:16
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com