Văn bản chỉ đạo điều hành  

1361/SY-TTYT 21-06-2022       10:15
1360/SY-TTYT 21-06-2022      10:14
1355/TTYT-KHNV 21-06-2022       10:12
1365/KH-TTYT 21-06-2022      10:11
1339/SY-TTYT 21-06-2022       10:09
1340/SY-TTYT 21-06-2022      10:08
1341/SY-TTYT 21-06-2022       10:08
1342/SY-TTYT 21-06-2022      10:07
1343/SY-TTYT 21-06-2022       10:06
1344/SY-TTYT 21-06-2022      10:05
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com