Văn bản chỉ đạo điều hành  

[1632/SY-TTYT - 19/07/2022] 19-07-2022       9:20
[1633/SY-TTYT - 19/07/2022] 19-07-2022      9:20
[1634/SY-TTYT - 19/07/2022] 19-07-2022       9:19
[1630/KH-TTYT - 19/07/2022] 19-07-2022      9:17
[1624/QĐ-TTYT - 18/07/2022] 18-07-2022       14:12
[1619/SY-TTYT - 18/07/2022] 18-07-2022      14:11
[1620/SY-TTYT - 18/07/2022] 18-07-2022       14:10
[1621/SY-TTYT - 18/07/2022] 18-07-2022      14:09
[1612/KH-TTYT - 15/07/2022] 18-07-2022       14:08
[558/KH-TTYT - 17/03/2022] 18-07-2022      14:07
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com